ตารางแพทย์

คิวหมอพอล

สาขาขอนแก่น

  • 4 ตุลาคม
  • 10 ตุลาคม
  • 23 ตุลาคม

สาขากรุงเทพฯ

  • 1 ตุลาคม
  • 19 ตุลาคม
  • 27 – 30 ตุลาคม

สาขาอุดรธานี

  • 5 ตุลาคม
  • 17 ตุลาคม
  • 26 ตุลาคม

สาขาโคราช

  • 11 ตุลาคม